Ανακαίνιση Διαμερίσματος για εκμετάλλευση AirBNB - Παγκράτι
Περιγραφή

Ανακαίνιση διαμερίσματος στο Παγκράτι για ενοικίαση μέσω της πλατφόρμας AirBNB.

2018
ΠΑΓΚΡΑΤΙ