Ανακαίνιση Φαρμακείου 2023
Περιγραφή

Πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου (φαρμακείου).

Ειδικές κατασκευές για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών και την εύρρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Εργονομικοί Σχεδιασμοί με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση όλων των χώρων.

 

 

2023
Νέος Κόσμος