Ανακαίνιση Φούρνου-Πεντέλη
Περιγραφή

Πλήρης ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου-φούρνου. Χρειάστηκαν αρκετές ειδικές κατασκευές, για να καλυφθούν απόλυτα όλες οι ανάγκες του χώρου. 

2014
ΠΕΝΤΕΛΗ