Ανακαίνιση Διαμερίσματος Αθήνα 2018
Περιγραφή

Ανακαίνιση διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας για ενοικίαση μέσω της πλατφόρμας AirBNB.

2018
ΑΘΗΝΑ